بهترین خدمات ما

خرید وفروش کالای بازرگانی داخلی و خارجی

آمادگی خرید وفروش کالای بازرگانی داخلی و خارجی (مجاز) را در هر نقطه از کشور ایران را دارد .

وارادات کالای مجاز بازرگانی و مواد غذایی وپروتئنی

در زمینه وارادات کالای مجاز بازرگانی و مواد غذایی وپروتئنی با شرایط مناسب و کاملا قانونی همراه با کارسازی مجوزات لازم .

نماینده وهلدر

این شرکت به عنوان نماینده وهلدر در رابطه با فعالیتهای ارزی داخل وخارج از کشور بستر مناسبی فراهم اورده است

خرید وفروش کلیه مصالح

فعالیت تخصصی در زمینه خرید وفروش کلیه مصالح ساختمانی وعقد قرارداد جهت کارسازی و انجام پروژه راه سازی وساختمانی .

اخذ ضمانت نامه بانکی

اخذ ضمانت نامه بانکی وکارسازی وام بانکی و سپرده گذاری .

طرح واجرای غرفه های نمایشگاهی

درباره ما

حوزه فعالیت بازرگانی شرکت :

  •       آمادگی خرید وفروش کالای بازرگانی داخلی و خارجی (مجاز) را در هر نقطه از کشور ایران را دارد .
  •      در زمینه وارادات کالای مجاز بازرگانی و مواد غذایی وپروتئنی با شرایط مناسب و کاملا قانونی همراه با کارسازی مجوزات لازم .
  •      این شرکت به عنوان نماینده وهلدر در رابطه با فعالیتهای ارزی داخل وخارج از کشور بستر مناسبی فراهم اورده است
  •      فعالیت تخصصی در زمینه  خرید وفروش کلیه مصالح ساختمانی وعقد قرارداد جهت کارسازی و انجام پروژه راه سازی وساختمانی .
  •     اخذ ضمانت نامه بانکی وکارسازی وام بانکی و سپرده گذاری .
  •     طرح واجرای غرفه های نمایشگاهی داخلی و خارجی وتولید محصولات چوبی و تزئینی و خدمات برش با دستگاه لیزر .
  •     کارسازی جهت شرکت درخرید وفروش خودرو به صورت آزاد و در مناقصات و مزایدات.
  •      کارسازی تراکم شهرداری .

تماس با ما


فکس :02143853401
موبایل : 9122980107
ایمیل: hessam.zarringhaba@yahoo.com
مدیر عامل :
آقای مهندس حسام زرین قبا