شركت رسيس طيف زرين

درباره ما:

شركت رسيس طيف زرين در سال ١٣٩٥ با عنوان شركت سهامي خاص و طي شماره ٤٩٨٦٤٩ در اداره ثبت شركتهاي تهران با هدف اجراي خدمات شهري و اموزش شهروندي محيط زيستي و طراحي و اجرا و نظارت پروژه هاي عمراني  به ثبت رسيده است.

شركت رسيس طيف زرين با بكارگيري نيروي انساني متخصص و تجهيزات تخصصي در زمينه فعاليت خود در انديشه گسترش محدوده فعاليت خود در كل كلان شهر تهران و همچنين شهرهاي مختلف كشور ميباشد، و همواره در طول دوره فعاليت خود رضايت كارفرمايان و شهروندان فهيم را سرلوحه كار خود قرار داده است و در راستاي افزايش هرچه بيشتر كيفيت خدمات شهري ،اموزش هاي لازم را براي پرسنل و همچنين اموزش و فرهنگ سازي براي مردم را در نظر گرفته است.

خدمات ما:

شركت رسيس طيف زرين فعال در زمينه اموزش شهروندي محيط زيستي و خدمات شهري و تامين نيروي انساني ،زيباسازي و حفظ و نگهداري فضاي سبز ،نور پردازي،مبلمان شهري و طالعات ومشاوره و اجراي خدمات فني و پروژه هاي شهري مي باشد كه تا كنون توانسته است شايستگي خود را در همكاري با شهرداري مناطق مختلف تهران به اثبات برساند.