شرکت مهندسی سبز کاران امروز جوان

شرکت مهندسی  سبز کاران امروز جوان

(سهامی خاص)

مجری طراحی . توسعه، اجرا  و نگهداری فضای سبز و خدمات شهری

- ایجاد فضای سبز توسط طراحان حرفه ای باتلفیق هنر سنتی و مدرن و ترکیب طبیعت و فرهنگ ها به دست می آید.
- طراحی فضای سبز با تکیه بر دو اصل می باشد یکی تهیه نقشه فضای مورد نظر و دوم استفاده ازعناصری که به فضای ما چشم اندازخاصی می دهد(کاشت درختان ،گیاهان و ... که درجهت زیباشناسی – زیست محیطی وباغبانی ) ما را در اجرای کارمان موفق می کند. 

خرسندیم توانمندیهای شرکت را در زمینه های ذیل معرفی نمائیم .
1-خلاقیت و دانش طراحان و مهندسان بخش طراحی 
2-تعهد و دقت نظر متخصصین بخش اجرا و نگهداری
3-تقلیل هزینه های ساخت و اجرای پروژه ها 
4-بهروری مناسب از زمان ،ابزارو دانش طراحی 
5-ارائه پیش طرح قبل از اجرای کار 
6-ارائه لیست خرید و هزینه نهایی اجراء

ضمینه فعالیت شرکت :
1- نگهداری فضای سبز 
2- طراحی و اجرا محوطه و پارک 
3- طراحی و اجرای فضای سبز 
4- طراحی و اجرای آبنما ،جوی ،برکه و آلاچیق 

بادانش روز طراحی کنید،بادانش روز بسازید و آسوده خاطر لذت ببرید

به یاد داشته باشید.....

گیاهان، درخت و درختچه های زینتی به عنوان یکی از مهمترین و دل نوازترین المان ها در حوزه محوطه سازی نیازمند توجه جدی است .این توجه جدی نیازمند دانش بالا و تخصص کافی است .انتخاب مناسب براساس طرح معماری ، انتخاب گیاهان سازگار با اقلیم منطقه و در نهایت نگهداری صحیح ،دوام روز افزون به همراه دارد.دوام ،قدمت به دنبال دارد و قدمت اصالت آفرین است .... با اصالت زندگی کنیم .