افزایش ۶ درصدی مصرف گاز بخش خانگی در سال جاری

افزایش ۶ درصدی مصرف گاز بخش خانگی در سال جاری

افزایش ۶ درصدی مصرف گاز بخش خانگی در سال جاری

به گزارش ایرنا، محمدرضا جولایی امروز در میزگرد چالش های مدیریت تامین گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال با اشاره به سقف تولید و مصرف در سال جاری گفت: تولید گاز در همان سقف تولید سال قبل خواهد بود.

وی ادامه داد: میزان تولید حدود یک میلیارد مترمکعب از میادین تولید می‌شود.

جولایی با تاکید بر اینکه میزان مصرف تابع بخش خانگی است، گفت: سال گذشته بخش خانگی رکورد مصرف ۷۲۰ میلیون مترمکعب در روز را شکسته است.

وی مصرف گاز را تابعی از وضعیت سرما و میزان مصرف بخش خانگی دانست و افزود: با توجه به این موارد میزان مصرف را در سایر بخش‌ها تنظیم می‌کنیم.

به گفته جولایی در بخش خانگی و تجاری و صنایع غیر عمده در ۶ ماه اول امسال ۶ درصد رشد مصرف صورت گرفته و انتظار داریم در زمستان نیز همین میزان رشد مصرف به ثبت برسد.

وی میانگین مصرف گاز بخش خانگی و تجاری در زمستان سال گذشته را ۶۴۰ تا ۶۵۰ میلیون مصرف خانگی عنوان کرد و گفت: اولویت تامین گاز بخش خانگی و تجاری است.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: وزارت نفت موظف است سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها را تامین کند، بنابراین با جایگزینی سوخت مایع، اگر در منابع دیگر دچار افت شویم از طریق منابع دیگر مابه‌التفاوت را به بخش خانگی می‌آوریم.

وی با تاکید بر اینکه در بخش نیروگاهی با محدودیت گاز نیروگاه‌ها باید سوخت مایع مصرف کند، گفت: اگر مصرف گاز از میانگین سال آینده در بخش خانگی بیشتر شود، باید انتظار قطع گاز در انتهای شبکه را داشته باشیم.

جولایی تاکید کرد: مذاکرات برای واردات صورت گرفته و در حال پیشرفت است و آمادگی و زیرساخت برای واردات گاز وجود دارد.

منبع : www.irna.ir