رشد ۴۰ درصدی اجاره خانه در شهر تهران

رشد ۴۰ درصدی اجاره خانه در شهر تهران

رشد ۴۰ درصدی اجاره خانه در شهر تهران

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی گزارش تحولات بانک مسکن در مهر ماه امسال با منتشر کرد. براساس این گزارش، مهرماه امسال یک‌هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی معامله شده که کاهش ۱۰.۲ درصدی نسبت به ماه قبل و افت یک درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته داشت.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در پایتخت به تفکیک عمر بنا به این ترتیب است که ۲۸.۶ درصد مربوط به خانه‌های تا پنج سال ساخت است. اگرچه معاملات ساختمان با عمر پنج سال ساخت بالاترین حجم است اما در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۴.۴ درصد کاهش داشت و در مقابل به سهم واحدهای با عمر بالا در گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

قیمت خانه در تهران چند است؟

مهرماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی برار با ۴۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸.۲ درصد رشد داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده ۸۸ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان مربوط به منطقه یک و کمترین آن ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ است.

رشد ۴۰ درصدی اجاره خانه در شهر تهران

نیمی از داد وستد خانه مربوط به واحدهای کمتر از ۳ میلیارد تومان

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در مهرماه امسال نشان می‌دهد که از بعد مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع سهمی معادل ۵۶.۸ درصد از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین ۵۶.۱ درصد از معاملات مربوط به واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع خانه در این ماه که برابر ۴۳ میلیون تومان است.

گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که ۵۰.۳ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از سه میلیارد تومان اختصاص داشته است.

رشد ۴۰ درصدی اجاره خانه در شهر تهران

وضعیت اجاره مسکن پایتخت در مهر ماه امسال

شاخص کرایه مسکن اجاری شهر تهران در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته ۴۰.۶ درصد رشد داشته است. همچنین اجاره خانه و کل مناطق شهری پایتخت در ماه مذکور ۴۶.۸ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

رشد ماهانه شاخص مزبور در مهرماه شهر تهران و کل مناطق شهری یکسان و معادل هفت درصد است.

رشد ۴۰ درصدی اجاره خانه در شهر تهران

منبع : www.irna.ir