صادرات برق ایران از یک هزار مگاوات فراتر رفت

صادرات برق ایران از یک هزار مگاوات فراتر رفت

صادرات برق ایران از یک هزار مگاوات فراتر رفت

«آرش کردی» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: کشورهای افغانستان و تاکستان کشورهای دریافت‌کننده برق از ایران هستند.

وی ادامه داد: صادرات برق زمانی اتفاق می‌افتد که نیاز داخلی تأمین شده باشد و مصرف بالا نباشد.

مدیرعامل توانیر گفت: صادرات برق در زمانی که نیاز داخلی باشد در کمترین میزان و در کف حداقل تعهدات بین‌المللی صورت می‌گیرد.

کردی افزود: برخی زمان‌ها برق نیز وارد می‌کنیم که میزان آن حدود ۵۰۰ مگاوات است.

وی  کشورهایی که برق از آنها دریافت می‌کنیم را ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان اعلام کرد.

منبع : www.irna.ir