صادرات برق با کاهش نیاز داخل انجام می‌شود

صادرات برق با کاهش نیاز داخل انجام می‌شود

صادرات برق با کاهش نیاز داخل انجام می‌شود

«حمیدرضا پیر پیران» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: هر زمان که تولید برق بیشتر از مصرف باشد، صادرات آن در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: صادرات برق در زمانی انجام می‌شود که توازن بین تولید و مصرف دست خوش تغییر نشود و نیاز داخلی به طور کامل پاسخ داده شود.

معاون هماهنگی توزیع توانیر خاطرنشان کرد: کار صادرات برق توسط شبکه انتقال صورت می‌گیرد و در برخی نقاط ممکن است در شبکه توزیع نیز صادرات محدود انجام شود.

پیر پیران گفت: صادرات بخش توزیع آنقدر محدود است که تأثیر خاصی بر کلان فرکانس و کلان تولید شبکه برق کشور ندارد.

وی ادامه داد: صادراتی که اکنون انجام می‌شود در شبکه انتقال و شبکه‌های فوق توزیع صورت می‌گیرد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر افزود: بیشتر صادرات برق در زمستان که نیاز داخلی به برق کمتر است صورت می‌گیرد.

منبع : www.irna.ir