عمده مشکلات نظام علمی کشور مدیریتی است نه فنی

عمده مشکلات نظام علمی کشور مدیریتی است نه فنی

عمده مشکلات نظام علمی کشور مدیریتی است نه فنی

به گزارش ایرنا  «سید روح اله سیدی» اظهار داشت: تحولات علمی در دنیا متاثر از دگرگونی‌های پرشتاب در عرصه های مختلف علمی و برپایه مدیریت دانش و موج توانمند جهانی شدن است.

وی تصریح کرد: این تحولات به صورت مشکلات عدیده، اساس و خروجی دانشگاه های مرسوم را دچار چالش اساسی خواهد کرد. از این رو شناخت و تحلیل مشکلات دانشگاه‌ها گامی اساسی برای توسعه نظام علمی و دانشگاهها به شمار می رود.

رئیس شورای مرکزی مجمع نخبگان ایران ،مدل نظام توسعه علمی کشور را فنی گرایانه دانست و بر اصلاح این روش و تغییر رویکرد آن به سمت مدیریت نظام جامع علمی کشور تاکید کرد.

سیدی یادآور شد: در ساختار نوآوری و فناوری تقسیم بندی ها و تنوع حمایت ها به صورت مشخص و متناسب با میزان نوآوری و انواع فناوری تنظیم نشده است به گونه‌ای که نوآوران و فناوران جوان امکان تنظیم میزان توقع خود از زیست بوم نوآوری و فناوری کشور را ندارند. این امر باعث می شود گروه ها و شرکت های نوپا به مراجع و مسیرهایی مراجعه کنند که متناسب با محصول و ایده آنها نیست.

عمده مشکلات نظام علمی کشور مدیریتی است نه فنی

وی در خصوص مشکلات شرکت‌های دانش بنیان گفت: بررسی ها نشان می‌دهد مجموعه شرکت های دانش بنیان ثبت شده با مجموع شرکت های دانش بنیانی که محصولات آنها به صورت تجاری سازی شده در اختیار مشتریان قرار گیرد متفاوت است. به عبارتی شرکت های واقعی دانش بنیان به مراتب از میزان شرکت های ثبت شده کمتر است.

رئیس شورای مرکزی مجمع نخبگان ایران افزود: به رغم تمامی تلاش‌های انجام شده فرهنگ سازی مناسب در ایجاد شرکت های دانش بنیان در انواع رشته های تخصصی وجود ندارد. به عبارتی تناسب درستی در تعداد شرکت های دانش بنیان رشته های مختلف وجود ندارد و در بعضی از رشته ها تعداد شرکت های دانش بنیان بسیار اندک است.

وی تصریح کرد: تفکیک رشته های دانش بنیان به نوع یک، نوع دو، و نوع سه و عدم شفافیت و عدم تعادل در حمایت ها از انواع مختلف شرکت های دانش بنیان موجب سردرگمی شرکتهای متقاضی اخذ مجوز های حمایتی دانش بنیان می‌شود.

سیدی با اشاره به برخی از مشکلات شرکت‌های دانش بینان گفت:عدم وجود استراتژی مشخص در حمایت از شرکت‌های متفاوت در سطوح مختلف از جمله شرکت های نوپا، شرکتهای ثبات یافته و شرکتهای در حال توسعه موجب می شود که شرکت های نوپا و واحدهای نوآور و فناور از بسیاری حمایت های حوزه دانش بنیان محروم بمانند به عبارتی بسیاری از حمایت ها شامل حال شرکت های نوپا نمی شود.

به گفته وی، عدم نظارت دقیق و حمایت از فعالین واقعی حوزه نوآوری و فناوری کشور به ویژه در دانشگاه‌ها موجب شده که بسیاری از فضاهای پژوهشی و آموزشی تنها به مراکز نوآوری خانه های خلاق و مراکز رشد به چشم محلی برای کسب درآمد اجاره از شرکت های دانش بنیان، توجه داشته باشند. این امر در بسیاری از کارخانه های نوآوری بخش خصوصی نیز دیده می شود.

دبیرکل مجمع نخبگان ایران گفت: عدم وجود ساختاری اصولی و منطقی در نوع حمایت از شرکتها و مراکز استقرار شرکت های دانش بنیان موجب شده بعضی مراکز و کارخانه های نوآوری تنهاجهت دریافت حمایت های مالی معاونت علمی تشکیل شوند و خروجی مشخصی از این مراکز دریافت نشود.

وی افزود: در مجموعه آیین نامه ها دستورالعمل ها و قوانین به طور کلی مبحث اشتغال در شرکت های دانش بنیان به طور اصولی و بر اساس یک ساختار مشخص دیده نشده و در بسیاری از موارد واحد ها و شرکت های نوآور در حوزه اشتغال و منابع انسانی و مالکیت های فکری و معنوی دچار مشکل و اختلال در حمایت ها و ارزیابی های سرمایه گذاری شده‌اند.

منبع : www.irna.ir