فردا آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در مزایده خودروهای خارجی

فردا آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در مزایده خودروهای خارجی

فردا آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در مزایده خودروهای خارجی

به گزارش ایرنا از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ارزش پایه خودروهای عرضه شده در مزایده فوق‌العاده شماره ۵۶۶ خودروهای خارجی ۳۰۱ میلیارد تومان است که متقاضیان علاقه‌مند تا اول آبان ماه فرصت بازدید و ارائه پیشنهاد قیمتی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)را دارند.

تعداد ۷۶ دستگاه به دلیل نداشتن پیشنهاد و داشتن مغایرت‌های فنی در مزایده پیشین در این مزایده فوق‌العاده از استان‌های مازندران ۳۰ دستگاه، خوزستان ۲۶ دستگاه، بوشهر ۱۶ دستگاه و استان‌های فارس و تهران هرکدام ۲ دستگاه خودرو عرضه خواهد شد.

رمزگشایی از پیشنهادها، سوم آبان‌ماه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضایی و نظارتی برگزار و برندگان نیز از طریق تارنمای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام می‌شوند.

بر پایه این گزارش، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موضوع مزایده فوق‌العاده قبلی به شماره ۵۶۵ را با نظارت مستقیم و هدایت دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای ۱۰۴۰ دستگاه از این خودروها برگزار که در آن تعداد ۹۶۳ خودرو به ارزش تقریبی سه هزار میلیارد تومان به فروش رفت.

منبع : www.irna.ir