مذاکرات برای آزادسازی منابع بلوکه‌شده با ضوابط خاص خود انجام می‌شود

مذاکرات برای آزادسازی منابع بلوکه‌شده با ضوابط خاص خود انجام می‌شود

مذاکرات برای آزادسازی منابع بلوکه‌شده با ضوابط خاص خود انجام می‌شود

به گزارش ایرنا، علی صالح‌آبادی گفت: پس از آنکه منابع در حساب های مدنظر ما وصول شود حتما اطلاع رسانی می شود. مذاکرات اکنون بخوبی پیش می رود.

وی افزود: با کشورهای مختلف مذاکراتی را در چارچوبی که از قبل طراحی شده و با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام می دهیم. به وقت خود اطلاع رسانی می شود و امیدواریم به زودی خبرهای خوبی در این رابطه منتشر کنیم.

منبع : www.irna.ir