نتایج ارزیابی عملکرد سازمان اداری و استخدامی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت

نتایج ارزیابی عملکرد سازمان اداری و استخدامی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت

نتایج ارزیابی عملکرد سازمان اداری و استخدامی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت

به گزارش ایرنا از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور با بررسی ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی کشور اعلام کرد که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی، رشد ۳۲۶.۹۱ درصدی داشته که در مجموعه ستاد و سازمان‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشترین درصد رشد را به ثبت رسانده است.

هر ساله سازمان‌ها و نهادهای دولتی کشور از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در دو بعد شاخص‌های “عمومی” و “اختصاصی” مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

“شاخص‌های عمومی” دربرگیرنده تکالیف و مقرراتی است که به‌طور عمومی، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند و “شاخص‌های اختصاصی” نیز بر اساس میزان انطباق عملکرد دستگاه‌های اجرایی با اهداف کلی برنامه‌های توسعه و میزان موفقیت در اجرای طرح‌های عمرانی و مأموریت‌های اصلی، تعیین و ارزیابی می‌شود.

“شاخص‎های عمومی” بر اساس برنامه اصلاح نظام اداری، شامل اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، شفافیت و مدیریت مالی، بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء بهره‎وری، ارتقاء سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، توسعه فرهنگ سازمانی و استقرار نظام مدیریت عملکرد است و “شاخص‎های اختصاصی” در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز شامل تکالیف و وظایف تخصصی این سازمان توسعه‌ای و شرکت مادر تخصصی در حوزه‌های مرتبط با صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی است.

در نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۳۲۶.۹۱ درصدی در مجموع شاخص‎های اختصاصی و عمومی داشته است.

امتیاز سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در شاخص‌های عمومی در دو سال متوالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۰۱ و ۳۵۰ بوده که نشان می‌دهد این سازمان در این شاخص در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن، ۱۶.۲۷ درصد ارتقاء امتیاز داشته است.

همچنین امتیاز این سازمان در شاخص‌های اختصاصی در سال گذشته ۹۳۵ از ۱۰۰۰ امتیاز بوده است.

منبع : www.irna.ir