نمی‌توان عملکرد فاطمی‌امین را زیر سوال برد

نمی‌توان عملکرد فاطمی‌امین را زیر سوال برد

نمی‌توان عملکرد فاطمی‌امین را زیر سوال برد

«فرامرز طیبی» در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: زمانی که فاطمی امین از سوی مجلس به عنوان وزیر انتخاب شد به‌طور قطع شاخص‌های مورد نظر درباره وی لحاظ شده بود، پس زمانی که شاخص ها را بررسی و این انتخاب انجام شده باید اجازه کار داده شود.

وی با بیان اینکه استیضاح در زمان کنونی مناسب نیست و باید به وزیر صمت زمان کافی داد، اظهار داشت: فاطمی‌امین توانسته وزارتخانه را جهت داده و هدایت کند.

طیبی در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از ساختارهای اقتصادی کشور ایراد دارد که این ضعف به مشکلات ناشی از تحریم باز می گردد، گفت: نمی‌توان عملکرد وزیر صمت را زیر سوال برد.

وی همچنین بر این باور است که استیضاح وزیر صمت در شرایط کنونی غیرحرفه ای بوده و نباید این اقدام انجام شود.

این فعال اقتصادی همچنین از امضای طوماری از سوی انجمن قطعات خودرو کشور بابت حمایت از فعالیت‌های فاطمی امین و مخالفت با استیضاح وی خبر داد.

منبع : www.irna.ir