پیش بینی اوپک از رشد بیشتر تقاضای جهانی برای نفت

پیش بینی اوپک از رشد بیشتر تقاضای جهانی برای نفت

پیش بینی اوپک از رشد بیشتر تقاضای جهانی برای نفت

پیش بینی اوپک از رشد بیشتر تقاضای جهانی برای نفت

اوپک در گزارش دورنمای نفت جهان ۲۰۲۲، دورنمای تقاضای جهانی برای نفت در میان مدت و بلندمدت را افزایش داد.

به گزارش ایسنا، اوپک در این گزارش اعلام کرد تقاضای جهانی برای نفت سال آینده به ۱۰۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که ۲.۷ میلیون بشکه در روز افزایش در مقایسه با سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد ۱.۴ میلیون بشکه در روز بیشتر از پیش‌بینی سال گذشته این گروه برای ۲۰۲۳ است.

اوپک دورنمای تقاضا برای نفت در میان مدت، تا سال ۲۰۲۷ را بالا برد و دورنمای تقاضا برای نفت را تا پایان این مدت به میزان دو میلیون بشکه در روز در مقایسه با پیش بینی سال گذشته، افزایش داد.

دلیل پیش بینی بالاتر اوپک از تقاضای جهانی برای نفت، بهبود تقاضایی است که امسال و سال آینده پیش بینی می‌شود و تغییر تمرکز از گذار انرژی به امنیت انرژی است.

اوپک اکنون انتظار دارد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۳۰ به ۱۰۸.۳ میلیون بشکه در روز برسد که بالاتر از پیش‌بینی سال گذشته اوپک برای سال ۲۰۲۳ است. در بلندمدت، اوپک انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۴۵ به ۱۰۹.۸ میلیون بشکه در روز صعود کند که بالاتر از ۱۰۸.۲ میلیون بشکه در روز است که این گروه سال گذشته پیش بینی کرده بود.

اوپک انتظار دارد سهم بازار این گروه افزایش پیدا کند اما تولید اوپک در سال ۲۰۲۷ نسبت به سال ۲۰۲۲ کمتر خواهد شد.

در گزارش بازار نفت ماهانه این گروه که ۱۲ اکتبر منتشر شد، اوپک برآوردش از رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ را با اشاره به قرنطینه‌های کووید چین، موانع اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته و فشارهای تورمی در سراسر جهان، به میزان ۴۶۰ هزار بشکه در روز کاهش داد.

در این گزارش، اوپک پیش بینی کرده بود تقاضای جهانی برای نفت امسال ۲.۶ میلیون بشکه در روز رشد کرده و به ۹۹.۷ میلیون بشکه در روز می رسد. همچنین پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۳ را به میزان ۳۶۰ هزار بشکه در روز کاهش داده و ۲.۳ میلیون بشکه در روز برآورد کرده بود.

بر اساس گزارش اویل پرایس، اوپک پلاس در نشست پنجم اکتبر، کاهش هدف تولید به میزان دو میلیون بشکه در روز را تصویب کرد.

انتهای پیام

منبع : www.isna.ir