شركت مهندسي پايا اركان

شرکت مهندسی پایاارکان

تخصص ما

مهندسي پايا اركان گردآورنده نيروي انساني مجرب ودانش پذير براي مديريت پروژه هاي ساختماني شما درزمينه هاي ساخت،بازسازي ونوسازي در قالب قراردادي مديريت پيمان مي باشد.

 

چرا پايا اركان

زيرا ما عوامل زير را شناسايي و در زمان ومكان درست بكارمي گيريم:

  •  توجه به عوامل زيرساختي از قبيل منابع مالي ومديريت ونظارت صحيح بر آنها
  • ايجادوحفظ پيوند با ارگانها وسازمانهاي دولتي وكسب آگاهي ازقوانين حاكم بر حوزه فعاليت
  • تلاش در جهت يافتن روش هاي جديدوبهره گيري ازمتدهاي روز جهان
  • جذب نيروي انساني متخصص وآموزش ديده وتوسعه مستمرآنها
  • عقد قراردادباتامين كنندگان مواداوليه وحفظ روابط با آنها
  • كاهش بهاي تمام شده با پايين آوردن هزينه ها با استفاده از سازكارهاي يادگيري وصرفه جويي ناشي از مقياس و…
  • متمايز كردن برند وشناسه شركت با استفاده ازارائه خدمات به مشتريان وجلب رضايت آنها
  • كنترل فرآيندها به منظوركاهش سوانح واتفاقات ناخواسته وبالابردن كيفيت توليد

درباه ما

مهندسي پايااركان يك شركت خصوصي است كه خدمات مهندسي وساخت را در حوضه هاي ساخت وساز شهري وعمراني ارائه مي دهد.اين شركت داراي پروانه اشتغال به كارحقوقي سازندگان مسكن و ساختمان در پايه دو از وزارت راه وشهرسازي مي باشد.

تماس با ما
تلفن ها: 22015288
021-22015319
موبايل مديرعامل:
09121073661
مدیرعامل: افشین عطاریان