٥٠٠مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا ۳ماه آینده وارد مدار می‌شود رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر گفت: برنامه احداث ٥٠٠ مگاوات ...